Chuyên nhà đất tại Ninh Thuận

Huyện Bác Ái

  • GẦN 1 MẪU ĐẤT GẦN HỒ THÀNH SƠN ( HỒ PHƯỚC TRUNG)
  • 4.3 sào đất sát trường Pi Năng Tắc, cách huyện ủy 500m
  • Hơn 5.5 sào đất trung tâm Bác Ái giá bất ngờ
  • 1.2 hecta đất nông nghiệp gần đồi cừu An Hòa
    TOP