Chuyên nhà đất tại Ninh Thuận

  Loại hình

  Khu vực

  Khoảng giá

Đất nông nghiệp tại Thành phố Phan Rang

 • 312M2 ĐẤT TRỒNG CÂY LÂU NĂM TẠI ĐẠO LONG - ĐƯỜNG Ô TÔ
 • Chưa bán
 • HƠN 400M2 ĐẤT HẺM HẢI THƯỢNG LÃNG ÔNG ĐƯỜNG Ô TÔ
 • Chưa bán
 • 300M2 ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẤN TÀI TƯƠNG LAI CHO CHUYỂN THỔ CƯ
 • Chưa bán
 • 1 SÀO ĐẤT CÂY LÂU NĂM ĐƯỜNG Ô TÔ GẦN NHÀ THỜ TÂN HỘI THÀNH HẢI
 • Chưa bán
 • 1 SÀO ĐẤT MẶT TIỀN ĐƯỜNG BÊ TÔNG HẺM YÊN THẾ THÀNH HẢI
 • Chưa bán
 • 394M2 ĐẤT NỀN MẶT TIỀN TRẦN THI ĐỐI DIỆN NHÀ THỜ TẤN TÀI
 • Chưa bán
 • 2 LÔ LIỀN KỀ ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐƯỜNG Ô TÔ PHƯỜNG VĂN HẢI
 • Chưa bán
 • GẦN 2 SÀO ĐẤT LÚA MẶT TIỀN ĐƯỜNG BÊ TÔNG - HẺM ĐƯỜNG YÊN THẾ
 • Chưa bán
 • LÔ 350M2 ĐẤT NÔNG NGHIỆP HẺM QUÁN 330
 • Đã bán
 • LÔ ĐẤT 330M2 CHO CHUYỂN THỔ CƯ GIÁ CHỈ 7XX
 • Chưa bán
 • LÔ ĐẤT 403M2 ĐẤT NÔNG NGHIỆP GẦN MƯƠNG NGÒI
 • Chưa bán
 • LÔ ĐẤT MẶT TIỀN NGÔ ĐỨC KẾ 373m2 GIÁ BÁN CỰC TỐT CHO KHÁCH ĐẦU TƯ
 • Chưa bán
 • 100M2 ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐÀI SƠN CHO CHỈNH TRANG
 • Chưa bán
 • 660M2 ĐẤT MẶT TIỀN MƯƠNG NGÒI THÀNH HẢI GIÁ ĐẦU TƯ
 • Chưa bán
 • GẦN 500M2 ĐẤT NÔNG NGHIỆP TẤN TÀI - ĐƯỜNG Ô TÔ RỘNG 3M
 • Chưa bán
 • THỬA ĐẤT DIỆN TÍCH HƠN 1600M2 NẰM ĐỐI DIỆN KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI
 • Chưa bán
 • HƠN 300M2 ĐẤT NẰM ĐỐI DIỆN KHU CÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI
 • Chưa bán
 • LÔ ĐẤT 370M2 NẰM GẦN MƯƠNG NGÒI THÀNH HẢI
 • Chưa bán
 • HƠN 1,2 SÀO ĐẤT NÔNG NGHIỆP VĂN HẢI GẦN MƯƠNG NGÒI
 • Chưa bán
 • HƠN 800 ĐẤT NÔNG NGHIỆP THÀNH HẢI ĐƯỜNG Ô TÔ SAU NHÀ THỜ TÂN HỘI
 • Chưa bán
 • HƠN 1,2 SÀO ĐẤT MẶT TIỀN MƯƠNG NGÒI VĂN HẢI
 • Chưa bán
 • ĐẤT GIÁ ĐẦU TƯ THÍCH HỢP LÀM VƯỜN ĐƯỜNG Ô TÔ TẠI THÀNH HẢI
 • Chưa bán
 • 400m2 ĐẤT GẦN KÊNH MƯƠNG NGÒI ĐƯỜNG Ô TÔ RỘNG 3.5M
 • Chưa bán
 • BÁN 1750M2 ĐẤT LÚA THÀNH HẢI ĐƯỜNG Ô TÔ MẶT TIỀN RỘNG GẦN 70M
 • Đã bán
  TOP