• Bất động sản Ninh Thuận
  • Loại hình

   Khu vực

   Khoảng giá

  Khu đô thị Bắc Sông Ông

 • Thứ tư, 07:05 Ngày 17/04/2024 .
 •  Khu đô thị mới Bắc Sông Ông Ninh Thuận

  Mục tiêu của dự án là tạo lập một khu đô thị mới, đồng thời đóng góp vào việc cải tạo môi trường và không gian kiến trúc cảnh quan đô thị, cung cấp đầy đủ các tiện ích và không gian sống hiện đại, và đảm bảo tính khớp nối đồng bộ về cơ sở hạ tầng theo quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt. Mục tiêu này cũng hướng đến việc xây dựng khu đô thị liên kết với các dịch vụ và hoạt động thương mại, phát triển các công trình công cộng phù hợp với nhu cầu phát triển của thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.

  THÔNG TIN DỰ ÁN

  Tên dự án: Khu đô thị Bắc Sông Ông
  Địa điểm đầu tư: Tại khu phố 5, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
  Mục tiêu đầu tư: Hình thành khu đô thị mới góp phần cải tạo môi trường, không gian kiến trúc cảnh quan đô thị với đầy đủ các tiện ích, không gian sống hiện đại và khớp nối đồng bộ về cơ sở hạ tầng của khu vực theo quy hoạch xây dựng được duyệt; xây dựng khu đô thị gắn với dịch vụ, thương mại, phát triển các công trình công cộng phù hợp với nhu cầu phát triển thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn
  Diện tích (ha): 19,39
  Nguồn gốc đất: Đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng
  Hiện trạng đất: Đất lúa, đất nông nghiệp,...
  Dự kiến vốn đầu tư (tỷ đồng): 1.65
  Sự phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Quy hoạch xây dựng, Quy hoạch ngành,…: Dự án đã được UBND tỉnh có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 45/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 để tổ chức kêu gọi đầu tư dự án.

  Toàn cảnh vùng triển khai dự án Khu đô thị mới Bắc Sông Ông ở thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn.

   

  Bài viết liên quan
  TOP